Voordeelkaart

Nog goedkoper naar de film met een Voordeelkaart van Schiedam!

Een herlaadbare voordeelkaart kost 75 euro. Hiermee kan u elke reguliere filmvoorstelling aan het meest voordelige tarief bijwonen (3D en andere speciale evenementen hebben wel een kleine toeslag).

U betaalt enkel 2 euro éénmalige aanmaakkosten voor de kaart. U kunt de kaart nadien zelf opladen wanneer u wenst. Dit kan aan onze kassa maar ook online via deze website!

Geen beperkingen, u moet de kaart enkel één keer per jaar gebruiken. U koopt uw bioscoopticket waar en wanneer u het wil via uw computer, tablet of smartphone! U hoeft vervolgens niet meer in de rij te staan bij de kassa, maar kunt met uw gekochte tickets direct door naar de ticketcontrole!

Praktische info

  • Met de voordeelkaart betaalt u van het beschikbare tegoed op uw kaart de filmtickets. Uw voordeel is dat u altijd het meest voordelige tarief wat wij op een voorstelling aanbieden, betaalt. (bijvoorbeeld: voor een reguliere 2D voorstelling in Euroscoop Schiedam: € 7,50 per ticket)
  • Op zogenaamde ‘biosdagen’ waar de gehele dag een gereduceerde prijs geldt, betaalt u met uw voordeelkaart hetzelfde lage tarief.
  • Bij speciale evenementen (o.a. Ladies Night, Opera- of Balletvoorstellingen en concerten) kan het zijn dat u geen extra voordeel ontvangt met uw voordeelkaart, maar kunt u het tegoed op uw kaart wel altijd gebruiken om tickets aan te schaffen.
VoordeelkaartVoordeelkaart

Hoe werkt het?

U koopt uw persoonlijke voordeelkaart aan onze kassa's of eenvoudig online via deze link. Na activering koopt u waar en wanneer u het wil uw bioscooptickets. Dit kan zowel aan onze bemande kassa's of ticketautomaten, via uw computer, tablet of smartphone.

De barcode op uw ticket kunt u vervolgens direct bij de ticketcontrole laten scannen. Dit kan via een print van je ticket of door het te tonen op je smartphone.

* Algemene voorwaarden prijsvraag

1 – Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar.
2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Euroscoop kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
7 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Euroscoop.
8 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Euroscoop mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
9. Binnen enkele dagen zal de gewonnen prijs persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
10 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Euroscoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
11 – Euroscoop is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
12 – Euroscoop gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Euroscoopdaardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Euroscoop op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
13 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
14 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Euroscoop zal zo spoedig mogelijk reageren.